• MADRASAH ALIYAH NEGERI
    INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH
  • Prestasi, Mandiri, Islami
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama
Aflah Surur, M.Pd
Jenis Kelamin
Laki-laki
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama
Agus Setiawan, S.T.
Jenis Kelamin
Laki-laki
Jenis GTK
Guru TIK
Nama
Sumarno, S.Pd.I
Jenis Kelamin
Laki-laki
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama
Susena Eka Prasetya, S.IP
Jenis Kelamin
Laki-laki
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama
Wahyu Saputra, S.Pd
Jenis Kelamin
Laki-laki
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran